Livets Dans, Savannah Frenning © 2000 •

 

 

 

Grant me the serenity to accept the things

I cannot change,

 

the courage to change the things I can,

and the wisdom to know the difference.

 

- Reinhold Niebuhr

 

 

 

Livets Dans - psykologisk flexibilitet & medveten närvaro i vardagsliv & arbete.

 

Livets Dans grundades år 2000 av Savannah Marie Frenning i Norge. Sedan dess har hon hållit kurser, föredrag och undervisning runt om i Norge för företag, skolor, Röda Korset Oslo, kommuner och privatpersoner. Sedan hösten 2010 har Savannah bosatt sig i Sverige och håller nu kurs och coachning både i Norge och Sverige. Nyckelord för verksamheten har de sista 10 åren varit på:

 

 

Självinsikt & egen kraft mobilisering

 

Medveten närvaro, stresshantering & balans i eget liv

 

Psykisk flexibilitet, kreativitet & uttryck

 

Förebyggande & rehabiliterande metoder

 

Grupper, ledarskap, ändringsprocesser & samarbete

Vägledning & Coachning

 

Savannah gav våren 2010 ut en bok, "Sisterhood- en metodhandbok", på uppdrag av det norska statliga kompetens centret för alkohol och narkotika. (Rusmiddeletatens kompetansesenter Oslo) Där samlades erfarenheten från att ha arbetat med grupper, psykisk hälsa och tjejer i många år.

 

Jobbcoach, coachning, mindfulness & kvinnofokus

Savannah arbetar nu som jobbcoach, coach, konsult och kursledare. Hon har också specifika kvinnogrupper med coachning och mindfulness med utgångspunkt i "Sisterhood" bokens metod, psykobiologi och ACT- Acceptance and commitment therapy m.m.

 

 

Kontakt: info (a) livetsdans.no

 

 

 

 

 

Det du springer

ifrån,

förföljer dig,

för att förlösa dig.

- Vigdis Garbarek